วิธีเคลียร์แคชบนPC

none

1.คลิกกำหนดค่าและควบคุม google chrme  วิธีเคลียร์แคชบน PC บน browser google chrome ของท่าน

2.เลือกไปที่ More tools (เครื่องมือเพิ่มเติม)

3.คลิก Clear browsing data (ล้างข้อมูลการท่องเว็บ)

4.เมื่อขึ้นหน้าต่างหน้าถัดไป คลิก Clear browsing data (ล้างข้อมูลการท่องเว็บ)

วิธีเคลียร์แคชบน PC